Ā« Back to Summary
Is your employer:
# ResponseĀ Date Other (please specify)
1 Jun 24, 2011 3:09 AM Self-employed writer/designer
2 Jun 24, 2011 12:44 AM government
3 Jun 23, 2011 5:31 PM Artist
4 Jun 23, 2011 12:17 PM I am a freelancer
5 Jun 22, 2011 9:02 PM Energy Industry
6 Jun 22, 2011 6:14 PM Education
7 Jun 22, 2011 5:54 PM Self
8 Jun 22, 2011 2:36 PM Self
9 Jun 22, 2011 1:14 PM technology software
10 Jun 22, 2011 12:39 PM self
11 Jun 22, 2011 12:24 PM Branding/Design
12 Jun 22, 2011 12:05 PM consultant
13 Jun 22, 2011 11:58 AM technology company
14 Jun 22, 2011 11:55 AM marketing research
15 Jun 22, 2011 11:51 AM Airline
16 Jun 22, 2011 11:49 AM Insurance
17 Jun 22, 2011 11:49 AM Packaged goods + retailer
18 Jun 22, 2011 11:46 AM Industry Association
19 Jun 22, 2011 11:46 AM software
20 Jun 22, 2011 11:46 AM self employed
21 Jun 22, 2011 11:44 AM Self
22 Jun 21, 2011 1:13 PM self-employed, owner of child care center that employs seventeen staff members.
23 Jun 20, 2011 9:21 PM freelance consultant
24 Jun 20, 2011 4:27 PM Intern for conglomorate
25 Jun 20, 2011 9:53 AM ADVERTISER
26 Jun 17, 2011 9:36 AM self employed
27 Jun 17, 2011 9:33 AM distributor
28 Jun 16, 2011 10:49 PM Retired
29 Jun 16, 2011 6:55 PM Publisher
30 Jun 16, 2011 3:46 PM Publishing
31 Jun 16, 2011 3:16 PM Government
32 Jun 16, 2011 3:05 PM software
33 Jun 16, 2011 3:01 PM self employed
34 Jun 16, 2011 2:46 PM photography
35 Jun 16, 2011 2:42 PM Self
36 Jun 16, 2011 12:23 PM banking